För oss som kommer att hjälpa varandra i händelse av kris

Det kan kännas märkligt att behöva fundera på vad som kan hända "i värsta fall"

Krishjälpen står vid din sida när du planerar för hur hemmet kan förbli en trygg plats även i händelse av kris. Vi vill minska steget från insikt till handling genom information, utbildning, planeringsverktyg och utrustning för att fler ska klara sig på egen hand och i sin tur kunna hjälpa andra.

Vad behöver vi ha koll på för att klara oss och för att kunna hjälpa andra?

Vad behöver vi ha hemma om strömmen och vattnet försvinner?


Var finnns närmaste skyddsrum?

Vilket skyddsrum kommer att vara närmast oss själva och våra barn i händelse av en olycka eller kris? Kanske är någon på jobbet, någon i skolan? Det är ovanligt att vi använder allmänna skyddsrum om vi har ett alternativ, och som föräldrar går vi första hand dit barnen finns.